18.12.2020


Capinv Consultants SRL cu sediul în Otopeni, Calea Bucurestilor, Nr. 305A20, Jud. Ilfov, derulează începând cu data de 18.12.2020 proiectul ’’Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-urilor’’, în baza Contractului de finanțare Nr. M2-2546 din 18-12-2020, încheiat cu Agenția pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovarea Exportului, Bucureşti.


Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul de stat acordat sub formă de grant pentru capital de lucru, în baza formularului electronic de înscriere şi a documentaţiei anexe, prin măsură “Granturi pentru capital de lucru”, implementată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) şi Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, cu completările şi modificările ulterioare.


Rezultate în urma implementării proiectului:

Menținerea activității societătii pe o perioadă de minimum 6 luni și menținerea/suplimentarea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.


Valoare proiectului este de 223,558.62 RON (valoare totală) din care: 194,398.8 RON grant nerambursabil și 29,159.82 RON cofinanțare.


Perioada de implementare a proiectului este de 1 an, de la data semnării contractului de finantare până la data de 17.12.2021.


Date de contact beneficiar:                                                                    


CAPINV CONSULTANTS SRL

www.capinvgroup.eu

capinv.office@gmail.com

+40 727 821 700


Proiect cofinanțat din Fondul European De Dezvoltare Regională prin

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3D –

Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețe regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare